Pasig City Emergency Hotline Numbers for COVID-19

Find below the emergency hotline numbers of the Pasig City for the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Pasig City Disaster Risk Reduction and Management Office (DRRMO)
phone Phone No.: 8-643-0000
   
Pasig City Health Office
phone Phone No.: 8-643-1111 local 391
  8-642-7754
   
Nagpayong Super Health Center
phone_iphone Mobile No.: 0961-582-5001
   
Santolan Super Health Center
phone_iphone Mobile No.: 0961-582-5003
   
Manggahan Super Health Center
phone_iphone Mobile No.: 0961-582-5015
   
Sumilang Super Health Center
phone_iphone Mobile No.: 0961-582-5016
   
San Joaquin Super Health Center
phone_iphone Mobile No.: 0961-582-5017
   
Rosario Super Health Center
phone_iphone Mobile No.: 0961-582-5018
   
San Joaquin Super Health Center
phone_iphone Mobile No.: 0961-825-5017


Ito ang mga mahahalagang numero na dapat tawagan kung sakaling makaramdam ng sintomas o may alam na may mga sintomas ng COVID-19.

Source(s): Pasig City Public Information Office on Facebook