Makati City Emergency Hotline Numbers for COVID-19

Find below the emergency hotline numbers of the Makati City for the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Makati City Hotline
phone Phone No.: 8-236-5790
phone_iphone Mobile No.: 168


Dear #Makatizens,

Kung kayo ay may sintomas ng trangkaso tulad ng mataas na lagnat, ubo, sipon, at diarrhea, tumawag agad sa hotline 168 o sa (02)8236- 5790 at agad na darating ang ambulansya para kayo ay ihatid papuntang ospital.

Muli pong pinapaalalahanan ang lahat na manatili sa bahay at iwasan ang paglabas kung hindi kinakailangan. Ito po ay para sa inyong kaligtasan at upang maiwasan ang pagkalat ng virus sa lungsod.

Source(s): My Makati on Facebook